REFERENSUPPDRAG

Fördjupad Åtgärdsvalsstudie slussarna i Trolhättan – Senior Maritime Advisor till Trafikverket.

Pilotprojekt GOTA, tillämpat projekt i två delar där den senare strävade efter att starta en container trafik på Vänern. 

Åtgärdsvalsstudie för muddring av Göteborgs Hamn. – Senior Maritime Advisor till Trafikverket.

Fallstudie - Styrmedel med påverkan på godsflöden. 

Färjerederiernas konkurrensvillkor och marknadsförutsättningar under den svenska flaggan.

Genombrott Sjöfart – en scenarioanalys för Mälardalen som belyser effekterna av ökade godsflöden via hamnarna i regionen. 

Containerdistribution Mälaren, en ekonomisk hållbarhetsanalys för en sjöburen logistikkedja med Containers på Mälaren från Norvik. 

Överflyttning av transitgods via skånska hamnar till Sjöfart. - Marknadsförutsättningar och potentiell avlastning av väg infrastrukturen 

Strategiska Hamnar - framtagande av numerisk modell för utpekande av strategiska hamnar. -Senior Maritime Advisor till Trafikverket

Twitter @KristoferAndren

Seadvise  AB - Björnbärsgatan 7, 412 67 Göteborg - +46 733-881020