I allt det vi gör så tror vi på att utmana konventioner och syna vedertagna sanningar. På Seadvise är vi av den fasta övertygelsen att sjöfart har en större roll att spela i transportnäringen i Sverige. Vi tror på att tänka annorlunda därför anser vi att småskalig sjöfart för inrikes transportarbete har potential att vara  företags- och samhällsekonomiskt hållbart, och med Sveriges långa kust är möjligheterna oändliga. 

​

Tillsammans har vi på Seadvise över 20 års erfarenhet från den Maritima näringen, från bokning och dokumentation till VD och styrelseledamot. Genom vår kombinerade erfarenhet från industrin och den akademiska världen besitter vi kunskaper, nätverk och insikter som är unika i branschen.  

​

Utifrån detta har vi byggt modeller och verktyg för att ta fram nydanande analyser, skapa tydliga strategier och pedagogiska rapporter. Hör gärna av dig för att se hur vi kan stötta din myndighet, organisation eller företag.

Twitter @KristoferAndren

Seadvise  AB - Björnbärsgatan 7, 412 67 Göteborg - +46 733-881020